Čas

14:30 - 16:00

Místnost

RB 114

Žijeme v udržitelné sociální struktuře? Existuje něco jako kolaps civilizací, nebo pouze procházíme konstantní transformací doprovázenou čím dál tím lepšími technologiemi? Je možné, že naše evoluční přirozenost netkví ve velkých, komplexních sociálních uskupeních ale v decentralizovaných kmenech, a toto činí jakoukoliv civilizaci dlouhodobě neudržitelnou? Pojďte na výlet časem od pyramid až po roboty, a pojďte se ponořit do výzkumu o simulaci komplexních společenských systémů abyste lépe porozuměli anatomii civilizace ve které žijeme, a uměli se lépe obrnit na budoucnost.

Přednášející:

Sara Polak, Výzkumnice na FIT ČVUT