Čas

11:30 - 12:00

Místnost

RB 212

Elektrizační soustavy jsou zdrojem celé řady technologických dat, která mohou být zdrojem nevšedních informací. Neznalá osoba se může zaleknout sousloví jako časová řada, data měření, spolehlivostně orientovaná údržba, index zdraví nebo kritičnost zařízení. Pokud ovšem jsou data zobrazena a zpracována efektivním a zajímavým způsobem, pak může i laik jednoduše porozumět tajemství řídících, rozhodovacích a údržbových procesů v energetice.

Přednášející:

Libor Kozubík, Vedoucí sektoru energetiky a utilit | IBM Consulting