[Panelová diskuze] Data jako ochrana našich životů: překročili jsme Rubikon?
PD Je koncentrace velkého množství dat v rukou státu nebo firem riziko? A jak velké? Jak rozpoznat varovné signály, že se ubíráme špatným směrem? Datové vzdělávání - jak má vypadat? A Jaký vývoj nás čeká?

Účastníci:

David Slánský – Partner KPMG a datový guru

Cyril Klepek – Zakladatel a ředitel Cyrkl – digitálního odpadové tržiště

Richard Novák – Startup Investor v oblasti Big Data & AI

Moderuje:

Ivana Karhanová – digibiz

Čas panelové diskuze

10:00 – 12:00

Registrace ukončeny, děkujeme za váš zájem.