Čas

13:30 - 14:00

Místnost

RB 109

Tabulky v excelu jsou – bohužel – stále standardním nástrojem pro řízení mnoha firemních procesů. Je takový způsob práce s daty skutečně efektivní a bezpečný? Podívejme se společně, jak v Tabidoo tento nešvar eliminovat a firemní data skutečně zkrotit.

Přednášející:

Ing. Jan Pinďák, CEO