Čas

13:00 - 13:30

Místnost

RB 101

Význam operativního datového úložiště pro optimalizaci výroby vozů. Semi-online přístup k datům a schopnost koncových uživatelů využívat self-service BI přístup, umožňuje velkému výrobnímu podniku, jakým je Škoda Auto, dosahovat zajímavých úspor a optimalizací v oblasti řízení výroby vozů.

Přednášející:

Ing. Jakub Vancl, MBA – Vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze a od roku 2018 uplatňuje nabyté znalosti ve Škoda Auto, kde má na starosti především mnoho témat kolem dat. Aktuálně například platformu pro práci s operativními daty a aplikační monitoring, díky kterému mimo jiné Škoda Auto předchází prostojům.

Bc. Jaroslav Rys – Ve Škoda Auto pracuje od roku 2017, předtím se v různých pozicích zabýval problematikou datové analýzy a Business Intelligence.
V současné době se orientuje především na oblast procesní automatizace a popularizaci fenoménu dat a datové analytiky.