Čas

15:00 - 15:30

Místnost

RB 101

Přednáška o přínosech a rizicích AI spojených se zaváděním autonomních vozidel (AV) do praxe je výsledkem grantové spolupráce ŠKODA AUTO a Prague Data Ethics Lab. Seznámíme Vás zde s očekáváním trhu AV, technologickými principy používanými při designu AV a hlavními etickými problémy spojenými s aplikovaným AI. Závěrem budeme diskutovat oblasti, které dosud nejsou vyřešeny a brání komerčnímu nasazení AV řešení do praxe.

Přednášející:

Richard A. Novák, Chairman of Prague Data Ethics Lab​​​ CEO, Founder of Omnicrane​