Čas

16:00 - 16:30

Místnost

RB 210

Od roku 2020 postihují svět krize, které napínají světové dodavatelské řetězce až k hranici jejich odolnosti a v řadě odvětví kladou obtížné překážky mezinárodnímu obchodu. Tyto krizové situace odhalují nedostatky současné globalizované ekonomiky a vedou řadu expertů k závěru, že ji je zapotřebí přehodnotit. Pojďme se podívat na to, jak může správný přístup k práci s daty usnadnit nejen fungování firmy v rámci dodavatelského řetězce, ale také její fungování v zahraničí všeobecně.

Přednášející:

David Vavruška, Managing Partner