P I Ministr Zdraví – Zdravotní data – klíč k lepší zdravotní péči?