Čas

14:00 - 14:30

Místnost

RB 210

Ve zdravotnickém systému se generuje velké množství dat při poskytování zdravotní péče.

Nicméně existuje velká řada překážek, které brání dosažení plného potenciálu digitálního zdravotnictví a využití zdravotních dat. Vytvoření evropského prostoru pro zdravotní data bude znamenat, že pacienti získají kontrolu nad vlastními zdravotními daty (na vnitrostátní i přeshraniční úrovni) a budou mít možnost plně využívat služby a produkty související se zdravím. Pro výzkum, inovace a regulační orgány to bude prospěšné z hlediska dostupnosti zdravotních dat.

Přednášející:

Barbora Dubanská, think tank Ministr zdraví,  advokátka, dubanska & co.