P I KPMG – Jak pomocí nevšedních dat řídit expanzi restaurace a postavit digitální dvojče

Čas

11:00 - 11:30

Místnost

RB 101

Seznámíme se mimo jiné, jak pomocí dat o kapesních krádežích, počtu stromů a laviček ve městě nebo termínech fotbalových zápasů můžeme pomoci řetězci rychlého občerstvení k úspěchu. Na přednášce ale odkryjeme i další zajímavosti – třeba jaké je pojítko mezi digitálním dvojčetem sítě distribuující hotovost od ČNB a daty sledující výběry a vklady v hotovosti bankomatu, u kterého právě stojíte.

Přednášející:

Jan Pém (Senior Manager).