Čas

15:30 - 16:00

Místnost

RB 213

Zákaznická péče představuje pro firmu neocenitelný zdroj informací jak o nabízených produktech, tak o zákaznících. Natural Language Processing (NLP) dokáže tato data automaticky roztřídit, identifikovat v nich trendy a kritické události, určit sentiment atd. O tom, jak nestrukturovaná data z call center, zákaznické podpory či Google recenzí transformovat na statistiky, vizualizovat je a naplno využít, bude mluvit Petr Hamerník z Geneea Analytics.

Přednášející:

Petr Hamerník, co-founder