Čas

15:30 - 16:00

Místnost

RB 212

Když jsme před lety založili Dateio, velice rychle jsme si uvědomili, že banky disponují velkým množstvím dat, ale často z nich ani není jasné, kde klient platil. Takhle jsme si “dobu datovou” nepředstavovali, protože bez kvalitních vstupních dat nejde dělat kvalitní rozhodnutí a budovat algoritmy. Proto jsme postupně vybudovali službu, která poskytuje detailní informace o platbách a je využívaná bankami po celém světě. Na pár příkladech si také zdokumentujeme, jak obohacení dat zásadně změnilo jejich hodnotu a potenciál využití.

Přednášející:

Ivan Dovica, COO & Co-founder