Website Komerční banka, a.s.

Na čem a jak pracujeme?

  • Cílem je nejen technicky realizovat řešení dle zadání, ale především být partnerem našim interním zákazníkům/zákaznicím v technických otázkách a tento vztah budovat.
  • V KB je pro nás důležité pochopit reálné potřeby našich business uživatelů/lek a na jejich základě pak navrhnout (PowerDesigner), vybudovat a implementovat technické řešení napříč vrstvami logického datového skladu (Teradata a Cloudera/Hadoop). Od ETL (Informatica), přes relační vrstvy až po Big Data řešení (Hadoop).
  • Implementací to nekončí, dané řešení vlastníme a provozujeme. V případě potřeby ho pak rozvíjíme po funkční i technické stránce.
  • Pracujeme agilně, což pro nás znamená aktivně se podílet na budování standardů banky, klademe důraz na kvalitu a dokumentaci. Chceme, aby naše řešení byla čitelná a proces jejich předávání byl co nejjednodušší.

To apply for this job please visit kb.jobs.cz.