• Full Time
  • Praha

KPMG Česká republika

Můžete se s námi podílet na návrhu a realizaci analytických řešení pro klienty (včetně segmentace dat, machine learning a prediktivních modelů). Postupně si vyberete zaměření na datovou analytiku, Business Intelligence nebo pokročilou automatizaci

To apply for this job please visit kpmg.jobs.cz.