[Information Ninja] Pomůže naší planetě, když lidé budou umět pracovat s daty a informacemi?
W Ve chvíli, kdy na konci minulého roku WHO obdržela informaci o šířícím se viru, signály o nové nemoci již dávno kolovaly webovým prostředím.
Proč lidé nezachytili daný jev sami dříve? Jednalo se o informační zahlcenost, nevědomost, nebo snad lhostejnost? Tento workshop se věnuje dvoum vrstvám webu, povrchové a hluboké s ukázkami jejich využití nejen pro naše profesní životy, ale i s důrazem na schopnost obstarat si relevantní data a informace, které nám tolik v životech chybí.

Přednášející:
Jan Černý – Information ninja

Čas workshopu

9:30 – 10:30

Registrace ukončeny, děkujeme za váš zájem.