[Fortuna] Zodpovědné hraní aneb nástroje k detekci rizikového chování hráčů
P Projekt Zodpovědné hraní si stanovuje cíl, aby hraní hazardních her zůstalo zábavou.

Usiluje o podporu prevence a zabránění vzniku rizikového hráčství, edukaci hráčů i široké veřejnosti o zásadách zodpovědného hraní, spolupráci s odbornými organizacemi na vzdělávání a výzkumu a zavedení softwarového nástroje na detekci rizikového hráčského chování. Nástroj na detekci rizikových hráčů staví převážně na on-line datech o hráčském chování, která vyhodnocujeme. Na základě využití umělé inteligence a big data analýzy byl sestaven prediktivní matematický model, který v reálném čase vyhodnocuje změnu chování hráče hazardních her. Softwarový nástroj dokáže rozpoznat moment, kdy se hráč začne v herním prostředí chovat rizikově, a okamžitě hráče na tuto skutečnost upozorní. Nástroj sleduje tzv. Markery rizikového hráčského chování v on-line prostředí, jakými jsou např. objem finančních prostředků vložených do hry, frekvence jejich vkládání na hráčské konto nebo čas strávený hazardní hrou. Umí rozpoznat první symptomy rizikového chování, okamžitě intervenovat a nabídnout pomoc, která má hráči pomoci získat zpět kontrolu nad svým hraním.

Přednášející:

JUDr. Eva Sedláčková, Group Responsible Gaming Manager

Čas přednášky

14:00 – 14:30