Důležitá upozornění

KPMG Data festival 2021

Aktuální opatření

 Zúčastnit se mohou pouze osoby, které předloží:

  • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
  • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • národní certifikát o provedeném nebo dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, přičemž
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

Doporučujeme vstup z náměstí Winstona Churchilla, z Italské ulice je vstup pouze přes turnikety.