[Dataddo] Jak postavit funkční data stack a nepřijít přitom na buben (ENG)
P Neustále rostoucí počet cloudových služeb. To je realita dnešních firem napříč odvětvími. Jaký je následek?

Vytváření datových sil a roztříštěnost data managementu uvnitř společnosti a nemožnost konsolidovaného pohledu na firemní data. Co je řešením? Datová architektura, která se snadno adaptuje na rychle se měnící byznysové potřeby firmy. Škálovatelnost a vysoká flexibilita. To jsou nároky na moderní data management systémy, které se dokáží rychle adaptovat, jsou nákladově efektivní a vyvíjí se s potřebami svých uživatelů. Komplexita, která neznamená složitost, ale zjednodušení.

Přednášející:

Gabriel Giely, Head of Sales

Čas přednášky

12:30 – 13:00