AI jako prodloužené smysly člověka
W = Workshop  P = Přednáška  KN = Key Note  PD = Panelová diskuse